Hilversum,
29
februari
2016
|
07:00
Europe/Amsterdam

Afspraken publieke omroep over toegang externe partijen tot publieke bestel

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en een meerderheid van de omroeporganisaties hebben afspraken gemaakt over de manier waarop in de toekomst externe partijen direct programmavoorstellen kunnen indienen bij de NPO en hoe de redactionele verantwoordelijkheid van de omroepen daarbij kan worden geborgd.

Op grond van de nieuwe Mediawet die op dit moment in de Eerste Kamer ligt kunnen externe partijen direct programmavoorstellen indienen bij de NPO. De wet regelt echter niet de wijze waarop partijen van buiten zich kunnen wenden tot de NPO en hoe de redactionele eindverantwoordelijkheid van omroepen wordt gewaarborgd. De gemaakte afspraken geven duidelijkheid over de werkwijze die NPO en omroepen hanteren bij het bespreken van programmavoorstellen van externe partijen en de betrokkenheid van omroepen als co-producent. Ook zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden voor inhoudelijke beoordeling van programmavoorstellen van de omroepen door de NPO bij besluiten over plaatsing daarvan op de netten.

NPO-bestuurder Shula Rijxman: “Het is goed dat we met een meerderheid van de omroepen tot een uitwerking zijn gekomen van de mogelijkheid dat externe partijen rechtstreeks programma’s kunnen aandragen bij de NPO. Het is nu ook duidelijk hoe omroepen hun rol als volwaardig co-producent kunnen nemen en zo hun verantwoordelijkheid voor vorm en inhoud ten volle waar kunnen maken.”

De omroepen die niet hebben getekend zijn uitgenodigd om op een later moment alsnog aan te sluiten. In de tussentijd past de Raad van Bestuur, vanaf het moment dat de nieuwe wet in werking treedt, de uitgewerkte werkwijze toe op alle programmavoorstellen die bij de NPO worden aangedragen.