02
mei
2013
|
17:05
Europe/Amsterdam

BPPO 2012: Aantal presentatoren boven salarisgrens publieke omroep loopt terug

Strengere norm: inkomsten presentatoren werkzaam vanuit bv nu in beeld Het aantal presentatoren boven de salarisgrens is in vergelijking met vorig jaar gedaald van tien naar zeven. De vermindering gaat sneller dan verwacht. 

Vanaf medio 2012 zijn er strengere normen van kracht, zoals vastgelegd in het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO 2012); presentatoren die werkzaam zijn vanuit een bv vallen sindsdien ook onder het beloningskader. Hierdoor komen er twee presentatoren extra in beeld.

Overigens wordt het bedrag boven de grens door de omroepverenigingen zelf betaald, niet door de belastingbetaler.


De omroepen hoeven dit jaar wettelijk niet te rapporteren over bestuurders, maar doen het wel volgens de Gedragscode Goed Bestuur in hun jaarverslagen. Vanaf volgend jaar geldt een rapportageplicht volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Overzicht van presentatoren boven de BPPO-norm 2012 volgens opgave door de omroepen (bedrag boven norm betaald door omroepvereniging)
BNN1Presentator€ 225.000
2Presentator€ 210.000
3Presentator€ 192.595Per 1-9-2013 onder norm.
TROS4Presentator€ 337.201
5Presentator€ 262.995
VARA6Presentator€ 511.906

7

Presentator

€ 452.833

IPresentator€ 440.000Werkzaam vanuit een bv.
NTR/VARAIIPresentator€ 270.000Werkzaam vanuit een bv.