30
april
2012
|
12:00
Europe/Amsterdam

Dalende lijn aantal veelverdieners bij de publieke omroep voortgezet

Het aantal presentatoren bij de publieke omroep boven de presentatorennorm is in 2011 nog verder gedaald naar tien.

De publieke omroep wil dat aantal zo snel mogelijk verder laten dalen naar maximaal acht presentatoren, maar kan niet ingrijpen in lopende contracten (van voor september 2009, toen de regeling van kracht werd). Naar verwachting zal in 2013 het aantal van acht toegestane uitzonderingen op de norm behaald worden.

Maximaal vijf televisie- en drie radiopresentatoren mogen uiteindelijk boven de presentatorennorm verdienen. Deze norm is vastgesteld in de Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep die in september 2009, na goedkeuring van de Minister van OCW, van kracht is geworden. De code vereist dat deze acht uitzonderingen door de omroepen worden voorgedragen, de Raad van Bestuur van de NPO beslist. Het bedrag boven de norm wordt overigens steeds door de omroepverenigingen zelf betaald, niet door de belastingbetaler.

Voor de meeste omroepbestuurders is sprake van een normering van de beloning volgens de zogenaamde Balkenendenorm. Zoals verwacht is het beeld hetzelfde gebleven. Drie bestuurders verdienen boven de norm: twee leden van de Raad van Bestuur NPO (€203.769en €210.054) en de directeur NCRV (€ 208.000). Het honorarium van de omroepbestuurders die na september 2009 in dienst zijn getreden ligt onder de norm.

Overzicht van presentatoren boven de BPPO-norm in 2011 volgens opgave door de omroepen:
BNN   
    Presentator 1    €    225.000   
    Presentator 2          214.999    Per 1-1-2013 onder norm
    Presentator 3          204.250   
    Presentator 4          201.564    Per 1-9-2013 onder norm
KRO   
    Presentator 1    €    199.780    Per 1-1-2012 onder norm
TROS
    Presentator 1    €    376.582   
    Presentator 2          285.423   
VARA
    Presentator 1    €    491.025   
    Presentator 2          374.583   
    Presentator 3          278.671    Per 1-8-2011 onder norm