29
juni
2009
|
10:25
Europe/Amsterdam

Dr. A.A. Dijkhuizen

Dr. A.A. Dijkhuizen (1953) Voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum.

Nevenfuncties:
In aansluiting met gangbare Codes, zoals de Code Cultural Governance, worden de relevante nevenfuncties gepubliceerd.

Hendrix Genetics
Lid Raad van Advies (Bezoldigd)

Incotec
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

Refresco
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

The Sustainability Consortium
Lid Bestuur (Onbezoldigd)

Gelders Orkest
Voorzitter RvT (onbezoldigd)

Dit register is bijgewerkt d.d. 2 april 2013