13
januari
2010
|
11:15
Europe/Amsterdam

Lokale, regionale en landelijke publieke omroepen vragen burgers om verkiezingsbeloften vast te leggen op YouTube

De lokale, regionale en landelijke publieke omroep starten het initiatief Daarhouikuaan! 

Zij willen – samen met het publiek - zoveel mogelijk verkiezingsbeloften van verkiesbare gemeenteraadsleden op YouTube gaan vastleggen voor de verkiezingen van 3 maart 2010. Via www.daarhouikuaan.nl krijgen mensen tips en trucs van ervaren en bekende interviewers. Alle antwoorden op de vraag ‘Waar mag ik u aan houden?’ vormen tezamen op YouTube een bonte verzameling verkiezingsbeloften die de kiezer rond de gemeenteraadsverkiezingen kan helpen bij het maken van een keuze in het stemhokje.

Concreet roepen de intitiatiefnemers van “Daarhouikuaan!” alle burgers op om met een draaiende camera of recorder (mobiel, nano-ipod, handycam, flipcamera) kandidaat-gemeenteraadsleden een kort interview af te nemen rond de vraag waar hij na de verkiezing aan gehouden mag worden en het resultaat vervolgens op You Tube te plaatsen met het zoekwoord/label 'daarhouikuaan'.

De lokale, regionale en landelijke publieke omroepen helpen daarbij. Via www.daarhouikuaan.nl krijgen de daarhouikuaan-reporters tot aan de verkiezingen tips en trucs van ervaren en bekende interviewers. Ook is voor de Daarhouikuaan-reporters een informatieve handleiding per post verkrijgbaar. Die kan simpel verkregen worden door naam en adres te mailen aan handboek@omroep.nl.