07
juli
2009
|
13:13
Europe/Amsterdam

Media Academie vraagt voorlopige surseance van betaling aan

Het Algemeen Bestuur van de Media Academie in Hilversum heeft vandaag voorlopige surseance van betaling aangevraagd, zo laat het vandaag in een persbericht weten. De Media Academie kampt met een bij de verwachtingen achterblijvende omzet en te hoge vaste kosten. Daardoor is een verlieslatende situatie ontstaan met een negatief vermogen waardoor de Media Academie niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Inmiddels zijn de 26 medewerkers door het bestuur ingelicht. De komende weken zal een bewindvoerder in overleg met de interim-directeur en de crediteuren onderzoeken of een succesvolle sanering van de Media Academie mogelijk is. In voorbereiding daarop is een herstructureringsplan opgesteld waarmee een aanzienlijk kleinere Media Academie zou kunnen blijven voortbestaan die primair ten dienste staat van de her-, bij en omscholingsvraag vanuit de publieke omroep.

De Media Academie ontstond in de huidige vorm in 1991 en is een initiatief vanuit de mediabranche. In het bestuur zijn o.a. de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de facilitaire bedrijven, de commerciële omroepen en de Tv-producenten vertegenwoordigd. De laatste jaren bleef de vraag naar cursussen vanuit deze sectoren achter en draaide de Media Academie verlies. Pogingen om door partnerships met o.a. hogescholen het vermogen en de omzet te versterken zijn nog niet succesvol gebleken. Het omzetperspectief voor 2009 is inmiddels mede door de huidige crisis ongunstig. In de komende weken moet blijken of de Media Academie in een gesaneerde vorm kan worden voortgezet.