09
oktober
2009
|
17:27
Europe/Amsterdam

Meerjarenbegroting publieke omroep 2010-2014

De NPO maakt in de Meerjarenbegroting jaarlijks zijn beleidsplannen bekend. Een complexe factor was dit jaar dat nog niet duidelijk is welke (aspirant)omroepen vanaf de tweede helft van 2010 een concessie zullen krijgen. De publieke omroep sluit in 2010 een concessieperiode van 10 jaar af en kijkt terug op een succesvolle periode, waarin het publiek massaal afstemt op de netten, zenders en sites van de publieke omroep. Toekomst en economische crisis Voor de nabije toekomst geeft de NPO aan dat als gevolg van de economische crisis de inkomsten van omroepen zijn teruggelopen, bijvoorbeeld de inkomsten uit eigen vermogen net als de inkomsten uit programmabladen. Dat de publieke omroep door overheidsfinanciering vergeleken met de commerciële sector, relatieve zekerheden kent is niet voor niets, zo staat in de Meerjaren begroting: “Juist nu is het belangrijk dat de continuïteit van een breed en gevarieerd kwaliteitsaanbod van bijvoorbeeld nieuws, opinie, expressie maar ook amusement, voor alle bevolkingsgroepen in Nederland kan worden gegarandeerd. Zeker in de komende jaren, waarin grote druk komt te staan op de winsten van commerciële aanbieders, dreigt immers verschraling van het aanbod door een toename en hergebruik van internationaal en goedkoop media-aanbod. Het is aan de publieke omroep zelf, maar zeker ook aan overheid en politiek, om er de komende jaren zorg voor te dragen dat iedereen in Nederland over een kwaliteitsaanbod kan blijven beschikken.”

Lees hier de volledige Meerjarenbegroting 2010-2014 van de publieke omroep.