21
oktober
2011
|
14:00
Europe/Amsterdam

Meerjarenbegroting Publieke Omroep online

De Meerjarenbegroting (MJB) 2012-2016 van de landelijke Publieke Omroep is online beschikbaar. In deze Meerjarenbegroting staan de belangrijkste doelstellingen van het aankomende begrotingsjaar beschreven.

De impact van de bezuinigingen zal voor het begrotingsjaar 2012 nog beperkt zijn. De publieke omroep wil echter in 2012 al daar waar mogelijk voorbereidingen treffen voor de bezuinigingen op de generieke overhead die geen rechtstreeks verband houden met het primaire proces van programma's maken en verspreiden. Vanaf 2013 zullen de bezuinigingen de landelijke Publieke Omroep treffen. In 2015 worden deze bezuinigingen in de volle omvang geëffectueerd.

Meerjarenbegroting 2012-2016 (PDF)