08
juli
2009
|
15:27
Europe/Amsterdam

NPO kan Media Academie niet alleen dragen

Gisteren vroeg de Media Academie voorlopige surseance van betaling aan. Directeur Schouten geeft op de site van ‘Spreekbuis aan dat de NPO, één van oprichters, de Media Academie steeds op voorschot heeft gefinancierd, maar dit nu niet meer alleen kan dragen: andere partijen zullen ook een bijdrage moeten leveren.”

Commerciële omroepen, facilitaire bedrijven en producenten zitten naast de NPO ook in het bestuur van de Media Academie.

Henk Hagoort, voorzitter van de NPO en uit hoofde van die functie ook voorzitter van het algemeen bestuur van de Media Academie: ‘De NPO garandeert de Media Academie jaarlijks een omzet van 1,4 miljoen euro. Dat krijgt het instituut als lump sum, en in ruil daarvoor krijgen de publieke omroepen opleidingen en cursusfaciliteiten. Maar dat geld was elk jaar sneller op. Dit jaar was het al op 1 juli op en werd ons gevraagd of we het geld voor volgend jaar vast konden overmaken. Daarop hebben we nee gezegd. Gebleken is dat de NPO de enige betrokken partij was, die een omzetgarantie wilde afgeven.’

Wat er precies met de Media Academie gebeurt is nog niet duidelijk. Een doorstart of faillissement het heeft in elk geval gevolgen voor het personeel. Voor negen mensen is inmiddels ontslag aangevraagd. Hagoort: ‘De medewerkers van de Media Academie vallen onder de CAO voor het omroeppersoneel. De NPO voelt zich dan ook verantwoordelijk voor een goede zorg voor hen. Er komt geen koude sanering.’

Bron: ‘Spreekbuis