Hilversum,
28
juli
2016
|
15:26
Europe/Amsterdam

NPO onderscheidt zich van commerciële omroepen

Vandaag heeft het Commissariaat voor de Media de voornaamste bevindingen ten aanzien van de naleving van de prestatieovereenkomst in 2015 gepubliceerd. Van de 21 afspraken heeft de Nederlandse Publieke Omroep 17 afspraken gerealiseerd. Zo is het media-aanbod van de NPO duidelijk onderscheidend ten opzichte van het aanbod van de RTL- en SBS-zenders.

Onderscheidend aanbod
De genres actualiteiten, meningsvorming en human actua kwamen bij de NPO meer voor dan bij de commerciële zenders, terwijl de genres buitenlandse fictie en spel & quiz minder sterk vertegenwoordigd waren. Met 4,2 procent kwam het aandeel amusement in 2015 op het laagste niveau van de gehele concessieperiode uit. Het programma-aanbod van de NPO kende in 2015 met 82,2 procent daarnaast in ruim voldoende mate oorspronkelijk Nederlandstalige producties. De journalistieke programma’s van de NPO werden in 2015 door een ruime meerderheid van mediagebruikers als pluriform en kwalitatief goed beoordeeld, zowel op televisie als op de radio.

Impact vergroot
Verder is de ambitie van de NPO om impact te vergroten gerealiseerd. Onderzoek naar verwijzingen door journalistieke bronnen in media en politiek laat zien dat de journalistieke impact van de NPO in 2015 is toegenomen. Zo bedroeg het aantal vermeldingen van nieuws- en -televisietitels in 2015 1858, tegenover 1666 vermeldingen in 2014. Ook was NPO Radio 1 in 2015 opnieuw de meest agendazettende radiozender, NPO Radio 1 werd in landelijke nieuwsmedia vaker genoemd dan BNR Nieuwsradio.

Bereik
De bereiksdoelstellingen – en dan met name het bereiken van jongeren – blijven aandachtspunten. In de doelgroep van 20-34 jaar kwam het bereik van NPO 3 in 2015 lager uit dan in 2014. Ook het bereik van radio ten opzichte van jongeren in de leeftijdsgroep 15-24 jaar liep terug. Hierbij de kanttekening dat jongeren over het algemeen minder tv kijken en meer alternatieven hebben waardoor het lastiger wordt hen te bereiken. Daarnaast wordt bij de huidige meetwijze van het kijkgedrag het ‘nieuwe kijken’ nog onvoldoende meegenomen. De NPO heeft inmiddels de nodige acties geformuleerd om het bereik onder jongeren te vergroten.