23
juni
2011
|
09:39
Europe/Amsterdam

Officiële reactie raad van Bestuur op rapport BCG

Vandaag bood BCG het tussenrapport aan de minister van OCW aan met de resultaten van het onderzoek naar efficientiebesparingen bij de Publieke Omroep.

Reactie: "Boston Consulting Group is grondig en zorgvuldig te werk gegaan. Het tussenrapport laat zien dat de Publieke Omroep niet alleen efficiënter kan organiseren, maar ook efficiënter kan programmeren, zonder de kwaliteit van de programma's zelf aan te tasten. Dat betekent een langere looptijd van programma's en minder versnippering per uur. Voor de kijker kunnen programma's daardoor beter vindbaar worden. De voorgestelde fusies van omroepen zijn essentieel om dat te realiseren, zo blijkt uit het rapport."

Tussentrapportage Efficiëntieonderzoek Landelijke Publieke Omroep