NPO Pers Over NPO
30 June 2009

Cees Vis

Drs. C.A. Vis (1950) is in dienst sinds 1 september 2003. Momenteel beheert hij de portefeuille Financiën & Control.

Loopbaan
Cees Vis studeerde bedrijfseconomie en voltooide een postdoctorale opleiding tot registeraccountant. Hij was tot 2003 lid van de Raad van Bestuur van PCM Uitgevers N.V. en directievoorzitter van PCM Landelijke Dagbladen. Daarvoor was hij accountmanager bij Price Waterhouse (1980-1986), vervulde diverse functies bij het Ministerie van OCW (1986-1997) en was van 1998 tot 2000 algemeen directeur van de STER.

Nevenfuncties
Nevenfuncties uit hoofde van de functie

  • Muziekcentrum van de Omroep (MCO), lid raad van Toezicht
  • NOS, lid Raad van Toezicht
  • STER, lid bestuur

De nevenfunctie bij de STER is bezoldigd. De inkomsten komen ten goede aan de NPO.

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

  • Adviesraad MKB van ING Bank, lid (bezoldigd)
  • Multiculturele Televisie Nederland, lid Bestuur (bezoldigd)
  • Stichting ter bevordering van de Uitgave van de Volledige Correspondentie van Erasmus, lid Bestuur (onbezoldigd)
  • United Fish Auctions N.V. (UFA), lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)

Laatste persberichten

Meer persberichten