NPO Pers Over NPO
22 april 2008

CIPO: Nog steeds dubbelfuncties bij omroepen

Bij een aantal publieke omroepen is de scheiding van functies op het gebied van bestuurlijke en toezichthoudende taken nog niet goed geregeld. Dat constateert de Commissie Integriteit Publieke Omroep, ook bekend als de commissie-Dijkstal, die toeziet op de naleving van de Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep.

De commissie heeft de jaarstukken, statuten, huishoudelijke reglementen en deelnemingen van alle landelijke publieke omroepen bekeken. Namen worden in het onderzoek niet genoemd, maar de commissie stelt vast dat bij vier omroepverenigingen dubbelfuncties bestaan. Bij één omroepvereniging is de voorzitter van de Raad van Toezicht ook voorzitter van de Ledenraad. Twee verenigingen hebben een bestuursvoorzitter die ook voorzitter is van de Ledenraad, en in drie gevallen heeft de bestuursvoorzitter een uitvoerende taak als presentator van een televisieprogramma.

Naast de verenigingen zijn ook omroepstichtingen onderzocht, waaronder de 39f-omroepen op religieuze of levensbeschouwelijke basis. Bij vijf stichtingen bleken dubbelfuncties voor te komen. De commissie adviseert alle organisaties om vermenging van taken en verantwoordelijkheden uit te sluiten via de statuten. Bij sommige omroepen, zoals de VARA, is dat al het geval.

Het volledige rapport vindt u hier.


Laatste persberichten

Meer persberichten