NPO Pers Over NPO
29 juni 2009

Commissies en reglementen

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de kwaliteit van de besturing door de Raad van Bestuur, het (financiële) beleid en de samenwerking en coördinatie binnen de landelijke publieke omroep.
De Raad van Toezicht benoemt leden van de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord. De huidige Raad van Toezicht is op 1 januari 2006 aangetreden.

Profielschets RvT

Mr. C. Smaling (1945)
voorzitter Voormalig voorzitter Raad van Bestuur PCM Uitgevers Amsterdam

Leden Raad van Toezicht
Dr. A.A. Dijkhuizen
Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
Mevr. prof. dr. V. Frissen
Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Voor de Raad van Toezicht is een rooster van aftreden opgesteld. Dit is hieronder beschikbaar.

Rooster van aftreden van leden van de Raad van Toezicht NPO

Commissies RvT
De Raad van Toezicht kent een aantal commissies. Deze zijn als volgt samengesteld:

Auditcommissie:
N. van Eijk, A. van der Veer

Remuneratiecommissie:
A. Dijkhuizen, V. Frissen, C. Smaling

COR commissie:
C. Smaling, V. Frissen, A. van der Veer

Voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting, ook handelend onder de naam Raad van Toezicht NPO, zijn reglementen opgesteld. Zij zijn hieronder beschikbaar.

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie RvT

Reglement Auditcommissie RvT

Reglement RvT
In lijn met de Mediawet heeft de Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting, ook handelend onder de naam Raad van Toezicht NPO, een reglement voor het eigen functioneren opgesteld. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Nederlandse Omroep Stichting (verder te noemen Stichting) gelezen te worden.

Reglement RvT

Laatste persberichten

Meer persberichten