NPO Pers Over NPO
29 juni 2009

D. Terpstra

D. Terpstra (1956)
Voorzitter College van Bestuur Inholland

Nevenfuncties:

Aegon
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

Grontmij
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO)
Voorzitter Bestuur (Onbezoldigd)

Kamer van Koophandel Nederland
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

Koninklijke Nederlandse Schaatsbond
Voorzitter (Onbezoldigd)

Unilever
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

Worldconnectors
Lid (Onbezoldigd)

Dit register is bijgewerkt d.d. 23 januari 2012

Laatste persberichten

Meer persberichten