NPO Pers Over NPO
04 November 2009

Erkenningen voor nieuwe omroepen en MAX

NPO blij met mogelijke opening achterdeur bestel

Vandaag heeft minister Plasterk in Den Haag de organisaties PowNed en WNL toegelaten als aspirant-omroep in het publieke omroepbestel. Daarnaast kreeg Omroep MAX een volwaardige erkenning en haalde LLiNK vooralsnog de eindstreep niet. De NPO ziet het voorgenomen besluit inzake LLiNK en de waarschuwing aan de TROS als een stap in de richting van een werkelijk open bestel. Niet alleen kunnen nieuwe omroepen worden toegelaten, maar bestaande omroepen moeten hun maatschappelijke relevantie en toegevoegde waarde blijven aantonen om hun plaats in het bestel te behouden.

De NPO feliciteert MAX met de definitieve erkenning en verwelkomt aspirant-omroepen PowNed en WNL. Ondanks dat de NPO negatief heeft geadviseerd over LLiNK, betreurt de NPO de beslissing voor de medewerkers van deze organisatie, die zich met hart en ziel voor LLiNK hebben ingezet. De NPO heeft in zijn eerdere advies de minister al gevraagd binnen zijn begroting ruimte vrij te maken voor een ordentelijke beëindiging van LLiNK als media-instelling.

In september 2010 zijn de programma's van PowNed en WNL voor het eerst te zien en horen en wordt de zendtijd van Omroep MAX uitgebreid. De komende maanden gaat de NPO samen met de omroepen om de tafel om ook op programmatisch niveau invulling te geven aan de nieuwe zendtijdverdeling.

Laatste persberichten

Meer persberichten