NPO Pers Over NPO
03 augustus 2010

Inhuur tijdelijk personeel Publieke Omroep voortaan via Randstad Groep Nederland

De Publieke Omroep heeft een mantelovereenkomst getekend met de Randstad Groep Nederland (Randstad Nederland, Select AV en Tempo-Team) voor de inhuur van tijdelijk personeel. Dit is het resultaat van een gezamenlijke openbare aanbesteding. 

Het contract betreft de inhuur van uitzendkrachten, payroll en detachering. De gezamenlijke aanbesteding voorkomt dat elke omroep zelf met een uitzendorganisatie moet onderhandelen of moet aanbesteden. In de overeenkomst is vastgelegd dat tijdelijke medewerkers beloond worden conform de omroep-CAO. Elke deelnemende omroep blijft autonoom in zijn personeelsbeleid en zal zelf bepalen of en wanneer tijdelijk personeel ingehuurd wordt. De mantelovereenkomst bepaalt dat Randstad de eerste 72 uur exclusief het recht heeft om kandidaten aan te dragen, indien een tijdelijke vacature vrij komt. De overeenkomst geldt voor 3 jaar, met een optie tot twee keer een jaar verlengen.

De raamovereenkomst werd ondertekend door De heer Lindelauf, lid Raad van Bestuur Randstad Holding en de heer Tekstra, gevolmachtigd vertegenwoordiger Raad van Bestuur NPO.

Laatste persberichten

Meer persberichten