NPO Pers Over NPO
29 June 2009

Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)
Bestuursadviseur voor strategie en corporate governance/directeur adviesbureau Stranergy

Nevenfuncties:
In aansluiting met gangbare Codes, zoals de Code Cultural Governance, worden de relevante nevenfuncties gepubliceerd.

Alliander N.V.
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

LeasePlan Corporation N.V.
Lid Raad van Commissarissen (Bezoldigd)

Maag Lever Darm Stichting
Lid Raad van Toezicht (Onbezoldigd)

Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders
Adviseur (Bezoldigd)

Stichting Preferente Aandelen Nedap
Lid Bestuur (Bezoldigd)

Dit register is bijgewerkt d.d. 2 april 2013

Laatste persberichten

Meer persberichten