NPO Pers Over NPO
29 juni 2009

Mevr. prof. dr. V. Frissen

Mevr. prof. dr. V. Frissen (1960)
Principal scientist bij TNO, tevens namens TNO als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte, leerstoel ICT en Sociale Verandering en vanuit TNO gedetacheerd als directeur van Stichting CLICKNL, netwerk voor Kennis en Innovatie in de Creatieve Industrie.


Nevenfuncties:
In aansluiting met gangbare Codes, zoals de Code Cultural Governance, worden de relevante nevenfuncties gepubliceerd.

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
Lid Raad van toezicht (Bezoldigd)

Bestuur Stichting Netwerkdemocratie
Voorzitter (Onbezoldigd)

Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Lid Algemeen Bestuur (Onbezoldigd)

Stiching Toekomstbeeld der Techniek
Lid Algemeen Bestuur (Onbezoldigd)

AWT (Adviesraad voro Wetenschaps- en Technologiebeleid)
Raadslid (Belzoldigd)

Dit register is bijgewerkt d.d. 2 april 2013

Laatste persberichten

Meer persberichten