NPO Pers Over NPO
21 augustus 2009

Moslimomroepen kunnen blijven uitzenden

Het Commissariaat voor de Media heeft besloten dat de zendtijd van de SVIZ, de koepel van de moslimomroepen NIO en NMO, gehandhaafd blijft, nu alle bestuursleden van de SVIZ terug zijn getreden. Het commissariaat had op de terugtreding aangedrongen, nadat was gebleken dat de samenwerking tussen de islamitische hoofdstromingen bestuurlijk onvoldoende tot stand kwam. Het Commissariaat is momenteel bezig om onafhankelijke bestuursleden voor de SVIZ te benaderen.

De NPO is blij dat er een bestuurlijke oplossing is gekomen en dat de continuïteit van de programma’s van de NIO en de NMO gewaarborgd is. De programmamakers van laten zien dat ze onderling goed samenwerken op de publieke platforms.

Laatste persberichten

Meer persberichten