NPO Pers Over NPO
19 November 2008

Nieuw convenant publieke omroep en tv-producenten

De publieke omroepen en de Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) zijn het eens geworden over de basisvoorwaarden waaronder de onafhankelijke tv-producenten programma’s produceren voor de publieke omroepen. Er moet daarbij worden gedacht aan afspraken over de rechten, de exploitatie en de uitzendingen. De komende periode zullen deze basisvoorwaarden verder worden uitgewerkt in productievoorwaarden.

Het oude convenant stamt uit 1992. Door alle nieuwe (technische) ontwikkelingen zoals on-demand, mobiele tv en themakanalen, was er dringend behoefte aan nieuwe afspraken. De nieuwe overeenkomst geeft de publieke omroepen de ruimte om geheel conform hun taakopdracht programma’s via alle mogelijke platforms openbaar te maken terwijl de producenten in staat worden gesteld om de door hun geproduceerde programma’s te exploiteren.

Het Convenant kent een looptijd van drie jaar, treedt in werking op 1 januari 2009 en zal tussentijds geëvalueerd worden.

Laatste persberichten

Meer persberichten