NPO Pers Over NPO
05 februari 2024

NPO geeft opdracht tot extern onderzoek

De NPO streeft naar een veilige sociale werkomgeving en hecht daarom zeer aan een zorgvuldige behandeling van meldingen daarover in het heden en verleden. Daarom is besloten een feitenonderzoek te starten naar aanleiding van een recente publicatie en signalen dat Directeur Video Remco van Leen mogelijk betrokken zou zijn geweest bij grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij de toenmalige TROS, waar hij tot 2014 werkzaam was. Van Leen heeft aangegeven zich niet te herkennen in de beweringen, maar neemt ieder signaal zeer serieus. Hij zal daarom zijn volledige medewerking verlenen aan dit feitenonderzoek, dat door een onafhankelijke partij zal worden uitgevoerd.
NPO en Van Leen waren op de hoogte van één eerdere melding waarin sprake zou zijn van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Van Leen tijdens zijn werkzaamheden bij de toenmalige TROS. Die melding bereikte de NPO kort na zijn aantreden als waarnemend Directeur Video NPO. De NPO heeft daarop onmiddellijk actie ondernomen. Na meerdere gesprekken met betrokkenen, een grondige beoordeling daarvan en het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken, waren er op dat moment geen gronden die een goede vervulling van zijn werkzaamheden bij de NPO in de weg zouden staan.

Gedurende zijn werkzaamheden bij de NPO en het onderzoek van de Commissie Van Rijn, zijn er bij de NPO geen klachten binnengekomen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Van Leen. In overleg met de NPO heeft Van Leen besloten lopende het onderzoek zijn werkzaamheden neer te leggen, om de integriteit van het onderzoek en de NPO niet in gevaar te brengen.

De functie van Directeur Video wordt tijdelijk vervuld door Jojanneke Doorn samen met het managementteam. Doorn oefende deze functie al samen met Van Leen uit.

Laatste persberichten

Meer persberichten