NPO Pers Over NPO
29 September 2009

NPS, Teleac en RVU verkennen mogelijke fusie

De Raden van Toezicht van NPS, RVU en Teleac hebben de directies gevraagd een verkennend onderzoek te houden naar de mogelijkheden van een fusie, zo maken de omroepen vandaag bekend in een gezamenlijk persbericht. Op basis van de uitkomst willen de omroepbesturen tot een besluit komen. NPS, RVU en Teleac geven aan hiermee een bijdrage te willen leveren aan de verbetering van de bestuurbaarheid van de publieke omroep. Ook wordt verwacht dat de omroepen zo efficiënter kunnen werken.

De Raad van Bestuur van de publieke omroep ondersteunt de verkenningen. Naar zijn overtuiging kan een mogelijke fusie ion belangrijke mate bijdragen aan een ook in de toekomst sterke publieke omroep

In het eindrapport van de Visitatiecommissie landelijke publieke omroep van dit voorjaar wordt aangedrongen op het creëren van één educatieve omroep door het samengaan van Teleac en RVU, of een fusie tussen RVU en NPS. Dit vormde de aanleiding voor de omroepen om met elkaar in gesprek te gaan.

Laatste persberichten

Meer persberichten