NPO Pers Over NPO
16 september 2022

Reactie Centrale Ondernemingsraad NPO op uitzending Ongehoord Nieuws 15 september

De Centrale Ondernemingsraad van de NPO wil als vertegenwoordiger van het personeel van de Publieke Omroep in Nederland uitspreken, dat zij onverkort staat achter de verklaringen zoals die zijn uitgegeven namens de Raad van Bestuur van de NPO bij monde van Frederieke Leeflang en ook die namens het College van Omroepen is uitgegeven bij monde van Arjan Lock over de uitzending van Ongehoord Nieuws van 15 september. 

Ook de Centrale Ondernemingsraad is geschokt door de racistische toon en uitspraken in deze uitzending en beraadt zich op nadere stappen.

De Centrale Ondernemingsraad van de NPO vertegenwoordigt het personeel van de Publieke Omroepen die bij de NPO zijn aangesloten voor zover zij beschikken over een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Laatste persberichten

Meer persberichten