NPO Pers NPO Start
10 december 2019

Reactie NPO op publicatie rapport Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft vandaag een rapport gepresenteerd over de publieke omroep, vooral over doelmatigheid van bestedingen en transparantie in programmakosten. Het rapport van de Algemene Rekenkamer schetst een realistisch beeld van de taken en rollen van de verschillende organisaties binnen het publieke omroepbestel, en laat vooral goed zien hoe complex het is.

De nog relatief jonge wettelijke taak die de NPO op dit gebied – het sturen op doelmatigheid - sinds 2016 heeft, neemt de organisatie uiteraard zeer serieus. Dat nog niet alles perfect gaat, zien wij ook. We zijn daarom al volop bezig met het meer sturen op doelmatigheid en de aanbevelingen die de Rekenkamer doet sluiten hier goed op aan. NPO en omroepen gaan aanvullende afspraken maken over het delen van informatie. Ook werkt de NPO aan het optimaliseren van de financiële benchmark en de controle van programmabegrotingen. De kosten zijn daarbij niet het enige criterium; ook impact en publieke waarden worden meegewogen.

Ons gezamenlijke doel is ervoor te zorgen dat elke euro hier bij de publieke omroep doelmatig wordt besteed. Hier legt de NPO ook uitgebreid verantwoording over af in tal van openbaar beschikbare documenten. NPO en de omroepen staan voor transparantie, zoals we ook pal staan voor onze onafhankelijkheid van politiek en commercie. Met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in de hand bouwen wij verder aan een hoogwaardige en betrouwbare publieke omroep voor heel Nederland.

Raad van Bestuur NPO

Laatste persberichten

Meer persberichten