NPO Pers Over NPO
07 June 2022

Reactie NPO op uitspraak Ombudsman over omroep ON!

De NPO heeft zojuist kennisgenomen van de uitspraak van de ombudsman. Zij komt onder meer tot de conclusie dat ON! de Journalistieke Code NPO heeft geschonden op het punt van betrouwbaarheid en waarheidsgetrouwheid door het bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie zonder die te corrigeren. Dit zijn duidelijke conclusies van de ombudsman over het journalistiek handelen van ON! die ons echt zorgen baren. Bij toetreding tot het bestel heeft ON! zich immers gecommitteerd aan de Journalistieke Code NPO. Ook in de constructieve gesprekken die wij als NPO dit jaar met ON! hebben gevoerd, heeft ON! zich steeds aan de Code gecommitteerd.
We gaan de uitspraak van de ombudsman nu eerst goed bestuderen en zorgvuldig beoordelen of er aanleiding is om binnen onze bevoegdheden aan ON! een maatregel op te leggen. We streven ernaar om reeds volgende week (week van 13 juni) hier duidelijkheid over te geven.

De ombudsman oordeelt daarnaast dat alle omroepen zich moeten houden aan de afgesproken normen in de journalistieke code NPO en doet daartoe een aantal aanbevelingen. Als hoeder van het publieke bestel hebben wij als NPO de verantwoordelijkheid om samen met alle omroepen te kijken hoe we in de toekomst beter uitvoering kunnen geven aan de gezamenlijke publieke mediaopdracht binnen de bandbreedte van de Journalistieke Code NPO. De aanbevelingen van de ombudsman nemen we dus samen met de omroepen graag ter harte.

Laatste persberichten

Meer persberichten