NPO Pers Over NPO
30 juni 2009

Ruurd Bierman

R. Bierman (Ede, 1952) is sinds 1 juni 2003 lid van de Raad van Bestuur.

Loopbaan
Ruurd Bierman studeerde planologie en was tot zijn aantreden als Lid van de Raad van Bestuur 8 jaar lang directeur van NOS Radio en Televisie. Bierman vervulde van 1979 tot 1982 functies bij de Gemeente Amsterdam voor lokale radio en televisie en was daarna onder meer projectleider bij de introductie van Nederland 3 en van 1990 tot 1994 adjunct-directeur televisie bij de NOS.

Nevenfuncties
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:

  • Voorzitter mediafestivalPrix Europa
  • EBU Television Committee, voorzitter
  • Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), secretaris

De nevenfuncties uit hoofde van de functie zijn onbezoldigd.

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

  • Stichting Julius Leeft, vice-voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
  • Bestuurslid DK Big Band (onbezoldigd)

Dit register is bijgewerkt d.d. 07 februari 2011

Laatste persberichten

Meer persberichten