NPO Pers Over NPO
30 June 2009

Timmer over opmerkingen kamerlid Atsma: “gepasseerd station”

CDA-kamerlid Atsma zegt de beslissingsbevoegdheid over de programmering weer bij de omroepen te willen leggen. Directeur Televisieprogrammering Gerard Timmer reageert in de Volkskrant: “Er is voor het nieuwe seizoen door omroepen 61% meer aangeboden dan dat er plek en geld is.” Dit geeft volgens Timmer aan dat de netmanager wel moet sturen. “Atsma wil blijkbaar terug naar het thuisnetmodel, waar de omroepen zelf bepaalden wat er op een net kwam, maar toen ging het niet bepaald goed in Hilversum. De discussie daarover is echt een gepasseerd station, ook bij de omroepen."

De netmanager krijgt te vaak en te snel de schuld krijgt van problemen rond een programma, aldus Timmer. Volgens Atsma kreeg de TROS geen ruimte voor een eigen actualiteitenrubriek. Timmer: Om naar aanleiding van één voorbeeld de netmanagers te schrappen, gaat wel wat ver. Er zijn inderdaad contacten geweest om iets met de stem van het volk te doen, maar dat bleek niet mogelijk zoals de TROS dat wilde.

Laatste persberichten

Meer persberichten