NPO Pers Over NPO
30 juni 2009

Ton Tekstra

A.N.T. Tekstra (1950) is tot uiterlijk 1 september 2013 gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur.

Dat betekent dat hij formeel geen lid is van de Raad van Bestuur, maar wel dezelfde bevoegdheden heeft waar het om zijn takenpakket gaat. Tekstra neemt deel aan de vergaderingen en andere activiteiten van de Raad van Bestuur. Hij vervult de functie parttime (50%) en neemt voor de duur van zijn functie de portefeuilles Organisatie, Technologie en Distributie over van Cees Vis.

Loopbaan
Ton Tekstra studeerde procestechnologie en bedrijfskunde en werkte als procestechnoloog en organisatieadviseur. Hij was in 1980 betrokken bij de oprichting van het toenmalige Nederlandse Omroepproductie Bedrijf. Tussen 2000 en 2006 was Tekstra algemeen directeur van NOB Holding NV. Daarnaast was hij van 2002 tot 2007 ook statutair directeur van NOB NV, cross media uitzendbedrijf. Na de integratie van het NOB in Technicolor, eind 2007, nam hij afscheid van het bedrijf. Sindsdien is hij werkzaam als adviseur en toezichthouder.

Nevenfuncties
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting MTNL (bezoldigd)
  • PNO Media, voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
  • PNO Ziektekosten, vice-voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
  • Stichting Werk en Bemiddeling NOB, voorzitter (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Stichting garantiemiddelen NOB (onbezoldigd)

Dit register is bijgewerkt d.d. 07 februari 2011

Laatste persberichten

Meer persberichten