05
november
2010
|
14:53
Europe/Amsterdam

Reactie 'Hilversum' op bezuinigingen

De publieke omroepen zijn het eens geworden over een bezuiniging van 50 miljoen euro per jaar. De omroepen willen de bezuiniging bereiken door te streven het aantal omroepbedrijven tot acht te beperken en doelmatiger te werken.

200 miljoen bezuinigen
De afzonderlijke omroepen nemen 25 miljoen euro voor hun rekening en het overkoepelende orgaan, de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de andere helft. De omroepen hebben hun plan besproken met minister Van Bijsterveldt, die mediazaken in haar portefeuille heeft. Het kabinet wil in totaal 200 miljoen bezuinigen op de publieke omroep.

Reactie 'Hilversum' op het regeerakkoord
Begin deze week werden de omroepdirecteuren en de RvB het eens over het document (PDF). Het geeft aan hoe 'Hilversum' in eerste instantie op het regeerakkoord reageert en is een aanloop naar het debat over de mediabegroting eind deze maand. De inhoud van het document is gedeeld met de minister van OC&W.