15
april
2009
|
10:00
Europe/Amsterdam

Reactie Raad van Bestuur NPO op rapport visitatiecommissie

De visitatiecommissie onder leiding van mevrouw Brouwer die de prestaties van de publieke omroep heeft beoordeeld in de periode 2004-2008, pleit – net als haar voorganger de commissie Rinnooy Kan – in de kern voor een eenvoudiger en effectievere inrichting van het bestel. Een conclusie die de Raad van Bestuur NPO aanspreekt, omdat eenvoud en doeltreffendheid hét antwoord moet zijn op een onoverzichtelijk medialandschap in een steeds complexere buitenwereld.

In haar rapport oordeelt de commissie dat de publieke omroep de aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie voor een belangrijk deel heeft opgevolgd. De Raad van Bestuur is blij met deze constatering en schrijft die mede toe aan de sterk verbeterde onderlinge verhoudingen tussen omroepen en NPO, waardoor betere teamprestaties kunnen worden geleverd. Voor zover dat in zijn vermogen ligt wil de Raad van Bestuur de door de commissie voorgestelde nieuwe verbeterpunten in de sfeer van ‘meten en weten’ serieus gaan oppakken, maar dan wel vanuit de gedachte dat daar minder kosten voor overleg en daaraan gekoppelde bureaucratie tegenover moet staan. Anders dreigt verlies van middelen ten koste van programma’s.

Wil het publieke bestel beheersbaar blijven, dan zal in de visie van de commissie de achterdeur verder open moeten en zal aan de voordeur strenger geselecteerd moeten worden. Dat spoort in hoge mate met het signaal dat door de Raad van Bestuur begin dit jaar is afgegeven.

Het feit dat de commissie een tekort aan overkoepelend beleid constateert zal de Raad van Bestuur zich ter harte nemen.

Het rapport van de Visitatiecommissie staat op Visitatiecommissiepubliekeomroep.nl.