25
februari
2011
|
11:35
Europe/Amsterdam

Shula Rijxman

S. Rijxman (Bussum, 1959) is per 1 januari 2012 lid van de Raad van Bestuur.  

Loopbaan

Shula Rijxman werd na een carrière in de journalistiek en communicatie in 1993 commercieel manager bij Martsell. Drie jaar later werd ze daar general manager en mede-eigenaar. In 2001, toen Martsell werd overgenomen door IDTV, trad zij aan als manager Events & Promotions om twee jaar later de functie van commercieel directeur te bekleden. In 2010 werd Rijxman benoemd tot CEO van de productiemaatschappij.

Nevenfuncties
Nevenfunctie uit hoofde van de functie:

  • Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), Lid Bestuur (onbezoldigd)
  • STER, Lid Bestuur (bezoldigd, inkomsten komen ten goede aan de NPO)

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:

  • RAI, Lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
  • Amsterdam Marketing, Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)
  • Mijksenaar, Lid Raad van Advies (bezoldigd)


Dit register is bijgewerkt d.d. 23 januari 2014