04
december
2013
|
10:31
Europe/Amsterdam

Van Altena lid Commissie Integriteit Publieke Omroep

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft mr. C.H.M. (Conny) van Altena per 1 januari 2014 benoemd tot lid van de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO).

Deze onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving van de Gedragscode goed bestuur en integriteit van de NPO.

Van Altena volgt Pauline Kruseman en Marry de Gaay Fortman op. Beiden zijn na twee termijnen van vier jaar niet herbenoembaar. Vanwege de bezuinigingen op de omroep besloot CIPO de omvang van de commissie per 1 januari 2014 te verkleinen van vier naar drie personen. De overige leden zijn Johan Remkes (voorzitter) en Marleen Barth.

Van Altena is sinds 2003 Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eerder was zij onder meer advocaat bij Boekel de Nerée, rechter en vicepresident van de Rechtbank Haarlem en raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam. Zij zit de meervoudige Algemene Kamer voor en houdt zich bezig met (hoger) beroepen inzake bouw, schade en alle bijzondere wetten, zoals de WOB. Haar aandachtsgebieden zijn schadezaken, subsidies, onderwijs- en kieswetzaken.